בית השמורה

 

 

בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה בית השמורה

 

 

בית פרטי חד משפחתי | שטח המגרש 400 מ"ר | שטח הבית 200 מ"ר |  שנת סיום 2012
 
הבית כקוביה שלימה, ממוקם בשמורה ביוספרית בשפלה הפנימית, בתוכו התרחשויות, חללים כפולים, גשר תלוי, שימוש באלמנטים מעוגלים. הפתחים עשויים מסגרות ברזל בלגי

 

 

צילום: אלי בעבור

 

 

Slogan design