ליאת בעבור ברנס אדריכלית
ליאת בעבור >ציבורי ותעשיה > ספריה בקיבוץ >

ספריה בקיבוץ

ספריה | 200 מ"ר
הסבת מבנה בית ילדים קיבוצי לספריה וספרית ילדים | שימוש בחומרים ממוחזרים

בניית אתרים