ליאת בעבור ברנס אדריכלית
ליאת בעבור >ציבורי ותעשיה > מבנה מנהלה בקיבוץ >

מבנה מנהלה בקיבוץ

מבנה מנהלה ומשרדים | 200 מ"ר
הסבת מבנה בית ילדים קיבוצי למנהלה ומשרדים | תכנון תוך התחשבות מירבית בקירות קיימים

קיר עיצובי "שביל אדמה", פיסול ll רפאל ברנס
קיר עיצובי "שביל אדמה", ציור ll אביבית בלס ברנס 
קיר עיצובי "שביל אדמה", אדריכלות ll ליאת בעבור ברנס
 

בניית אתרים