ליאת בעבור ברנס אדריכלית
ליאת בעבור >פרויקטים > בית תמיר ב >

בית תמיר ב

בית פרטי חד משפחתי | שטח המגרש 400 מ"ר | שטח הבית 150 מ"ר | שנת סיום 2011
דגש על פתחים בקו לינארי לכניסת אור טבעי ואויר בבית בעל מעטפת קרקע קטנה, ניצול גגות משופעים לתחושת מרחב ולאיחסון

צילום ll אמית הרמן

בניית אתרים