ליאת בעבור ברנס אדריכלית
ליאת בעבור >פרויקטים בתכנון > בית רתם >

בית רתם

בית פרטי חד קומתי l שטח המגרש 500 מ"ר l שטח הבית 160 מ"ר 

בניית אתרים