ליאת בעבור ברנס אדריכלית
ליאת בעבור >פרויקטים > בית עמיר >

בית עמיר

בית פרטי חד משפחתי | שטח המגרש 400 מ"ר | שטח הבית 160 מ"ר | שנת סיום 2010

קומפוזיציה של מלבנים המאפשרת כניסת אור אוויר וצמחיה לפנים הבית, עשויה חומרים בסיסיים כבטון חשוף, עץ וזכוכית

קיר בטון כאלמנט רעיוני וקונסטרוקטיבי של המבנה

ציור על גבי קיר ll אבי עמיר
צילום ll אמית הרמן

בניית אתרים