ליאת בעבור ברנס אדריכלית
ליאת בעבור >פרויקטים > בית סלמונה >

בית סלמונה

בית פרטי חד משפחתי | שטח המבית 190 מ"ר | שטח המגרש 400 מ"ר | שנת סיום 2011

צילום ll אן וסרמן

בניית אתרים