ליאת בעבור ברנס אדריכלית
ליאת בעבור >פרויקטים > בית אבידן >

בית אבידן

בית פרטי חלק מדו משפחתי | שטח המגרש 400 מ"ר | שטח הבית 170 מ"ר |  שנת סיום 2010
תכנון לינארי הפונה אל הנוף וכולל גרם מדרגות מוצף אור צפוני, ריצוף שיש במודולים ארכיים ובגדלים משתנים

צילום ll אמית הרמן

בניית אתרים